Przyszłość zaczyna się dziś

 Przyszłość zaczy­na się dzi­siaj, nie jutro

Jan Paweł II

Nasza Historia to historia, którą tworzymy dziś. 

To przyszłość, na którą mamy wpływ.

I przeszłość, z której uczymy się wyciągać wnioski.

Łączymy tematy społeczne, naukowe i historyczne z różnymi dziedzinami sztuki: muzyką, malarstwem, tańcem. W ten sposób oferujemy dzieciom i młodzieży nie tylko doskonałą zabawę, ale również niepowtarzalne zajęcia edukacyjne.

Bliska jest nam idea wolontariatu, którą chcielibyśmy jako postawę społeczną promować we wszystkich naszych działaniach.