Przyszłość zaczyna się dziś

Mieć czas dla dziecka - to początek wszelkiego wychowania.

Karl Hesselbacher

Profesor dr hab. Jerzy Miziołek, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego