Przyszłość zaczyna się dziś

Luneta Czasu znów krąży po Warszawie - tym razem w wakacyjnej odsłonie. Już 2 lipca spotkamy się na Uniwersytecie Warszawskim. Przeniesiemy się do czasów króla Beskida i jego córek i dowiemy się… skąd się wzięła Wisła. To jednak nie wszystko! W naszej grze spotkamy również Syrenkę, flisaków i dwórkę królowej Ludwiki Marii Gonzagi de Nevers, a przedstawiciele policji rzecznej zapoznają dzieci z zasadami bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą.  

Na dzieci czeka przeprawa przez Wisłę i wiele innych zadań.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

„LUNETA CZASU i CÓRKI BESKIDA, CZYLI SKĄD SIĘ WZIĘŁA WISŁA”

§ 1. Organizator

1. Organizatorem Gry Miejskiej pt. „Luneta Czasu i córki Beskida...” (zwanej dalej Grą) jest Fundacja Nasza Historia i Uniwersytet Warszawski.

2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Kontrolnych na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.

§ 2. Zasady Gry

1. Gra odbywa się 2 lipca 2017 roku w Warszawie w godzinach 12.00 – 15.00.

2. Celem Gry jest przybliżenie informacji o Wiśle oraz zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

3. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań.

4. Udział w Grze jest bezpłatny.

5. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo.

6. Organizator nie zapewnia opieki medycznej i dodatkowego ubezpieczenia dla osób uczestniczących w Grze.

7. Dzieci w czasie gry pozostają pod opieką rodziców.

8. Uczestnicy, przystępując do Gry, biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia

1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest rejestracja dziecka.

2. Rejestracji dokonać można do dnia 1 lipca 2017 roku (lub do momentu wyczerpania miejsc) pocztą elektroniczną: kontakt@naszahistoria.org

3. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:

- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883);

- opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika.

4. Liczba Uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 4. Zwycięzcy Gry

1. Zwycięzcami Gry są wszystkie dzieci, które będą miały wypełnione karty gry.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.

Gęsi podobno uratowały Rzym, ale co mają wspólnego z Polakami? Czy można wylać dziecko z kąpielą i po co udawać Greka? Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedź podczas kolejnej gry miejskiej: Polacy nie gęsi, czyli powiedzenia i przysłowia polskie. Zapraszamy już 27 maja - tym razem wyjątkowo do Działdowa.

Projekt dofinansowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury - "Ojczysty dodaj do ulubionych". 

I think

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

„Polacy nie gęsi, czyli powiedzenie i przysłowia polskie”

§ 1. Organizator

1. Organizatorem Gry Miejskiej pt. „Polacy nie gęsi, czyli powiedzenie i przysłowia polskie” (zwanej dalej Grą) jest Fundacja Nasza Historia, Działdowska Agencja Rozwoju i Biblioteka Publiczna w Działdowie.

2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Kontrolnych na terenie Działdowa oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.

§ 2. Zasady Gry

1. Gra odbywa się 27 maja 2017 roku w Działdowie w godzinach 12.00 – 15.00.

2. Celem gry jest przybliżenie dzieciom najpopularniejszych powiedzeń i związków frazeologicznych, z którymi mają do czynienia na co dzień.

3. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań.

4. Udział w Grze jest bezpłatny.

5. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo.

6. Organizator nie zapewnia opieki medycznej i dodatkowego ubezpieczenia dla osób uczestniczących w Grze.

7. Dzieci w czasie gry pozostają pod opieką rodziców.

8. Uczestnicy, przystępując do Gry, biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia

1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest rejestracja dziecka.

2. Rejestracji dokonać można do dnia 26 maja 2017 roku (lub do momentu wyczerpania miejsc) pocztą elektroniczną: kontakt@naszahistoria.org

3. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:

- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883);

- opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika.

4. Liczba Uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 4. Zwycięzcy Gry

1. Zwycięzcami Gry są wszystkie dzieci, które będą miały wypełnione karty gry.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.

4. Organizator zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie. 

Luneta Czasu znów krąży po Warszawie - tym razem w świątecznej odsłonie. Już 11 grudnia w bajkowej scenerii Traktu Królewskiego i Uniwersytetu Warszawskiego przeniesiemy się  do różnych krajów świata. List od Świętego Mikołaja poprowadzi dzieci przez historię świąt Bożego Narodzenia i doprowadzi je do komnaty z prezentami.

Aby je dostać, dzieci muszą znaleźć odpowiedzi na wiele pytań: dlaczego stawiamy w domu choinki, kto  napisał pierwszą kartkę świąteczną czy gdzie najdłużej świętuje się Boże Narodzenie. Będą też musiały wypełnić szereg zadań.

Fundacja Nasza Historia oraz Uniwersytet Warszawski zapraszają 11 grudnia o godz. 13.00 pod bramę główną UW.


plakat1zlogotypami_1jpg


REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

„LUNETA CZASU i ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE NA ŚWIECIE”

§ 1. Organizator

1. Organizatorem Gry Miejskiej pt. „Luneta Czasu i zwyczaje świąteczne ne świecie” (zwanej dalej Grą) jest Fundacja Nasza Historia i Uniwersytet Warszawski.

2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Kontrolnych na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.

§ 2. Zasady Gry

1. Gra odbywa się 11 grudnia 2016 roku w Warszawie w godzinach 13.00 – 16.00.

2. Celem Gry jest przybliżenie zwyczajów na świecie związanych z Bożym Narodzeniem.

3. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań.

4. Udział w Grze jest bezpłatny.

5. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo.

6. Organizator nie zapewnia opieki medycznej i dodatkowego ubezpiecznenia dla osób uczestniczących w Grze.

7. Dzieci w czasie gry pozostają pod opieką rodziców.

8. Uczestnicy, przystępując do Gry, biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia

1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest rejestracja dziecka.

2. Rejestracji dokonać można do dnia 10 grudnia 2016 roku (lub do momentu wyczerpania miejsc) pocztą elektroniczną: kontakt@naszahistoria.org

3. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:

- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883);

- opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika.

4. Liczba Uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 4. Zwycięzcy Gry

1. Zwycięzcami Gry są wszystkie dzieci, które będą miały wypełnione karty gry.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

„LUNETA CZASU i ODSIECZ WIEDEŃSKA”

§ 1. Organizator

1. Organizatorem Gry Miejskiej pt. „Luneta Czasu i odsiecz wiedeńska” (zwanej dalej Grą) jest Fundacja Nasza Historia i Urząd Dzielnicy Wilanów.

2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Kontrolnych na terenie dzielnicy Wilanów oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.

§ 2. Zasady Gry

1. Gra odbywa się 10 września 2016 roku w Warszawie w godzinach 13.00 – 16.00.

2. Celem Gry jest przybliżenie ważnego wydarzenia, jakim była odsiecz wiedeńska.

3. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań.

4. Udział w Grze jest bezpłatny.

5. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo.

6. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.

7. Dzieci w czasie gry pozostają pod opieką rodziców.

8. Uczestnicy, przystępując do Gry, biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia

1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest rejestracja dziecka.

2. Rejestracji dokonać można do dnia 9 września 2016 roku (lub do momentu wyczerpania miejsc) pocztą elektroniczną: kontakt@naszahistoria.org

3. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:

- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883);

- opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika.

4. Liczba Uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 4. Zwycięzcy Gry

1. Zwycięzcami Gry są wszystkie dzieci, które będą miały wypełnione karty gry.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.

4. Organizator zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie.

Czy w X wieku istniały lodówki? Czy to prawda, że Mieszko I miał aż 7 żon? 

Czy księżniczka Dobrawa chciała do pogańskiego kraju? I wreszcie, dlaczego Mieszko przyjął chrzest? Na te i wiele innych pytań dzieci znajdą odpowiedzi podczas gry o chrzcie Polski. Uczestnicy gry będą musieli ominąć wiele przeszkód m.in. przejść próbę ciszy, walczyć na miecze czy rzucać do celu... kapustą.


plakat_121_1jpgREGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

„LUNETA CZASU i CHRZEST POLSKI”

§ 1. Organizator

1. Organizatorem Gry Miejskiej pt. „Luneta Czasu i chrzest Polski” (zwanej dalej Grą) jest Fundacja Nasza Historia i Urząd Dzielnicy Wilanów.

2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Kontrolnych na terenie dzielnicy Wilanów oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.

§ 2. Zasady Gry

1. Gra odbywa się 23 kwietnia 2016 roku w Warszawie w godzinach 12.00 – 14.00.

2. Celem Gry jest przybliżenie jej ukazanie dzieciom jak wyglądało życie w X wieku oraz przybliżenie ważnego wydarzenia, jakim był chrzest Polski.

3. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań.

4. Udział w Grze jest bezpłatny.

5. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo.

6. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.

7. Dzieci w czasie gry pozostają pod opieką rodziców.

8. Uczestnicy, przystępując do Gry, biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia

1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest rejestracja dziecka.

2. Rejestracji dokonać można do dnia 22 kwietnia 2016 (lub do momentu wyczerpania miejsc) roku pocztą elektroniczną: kontakt@naszahistoria.org

3. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:

- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883);

- opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika.

4. Liczba Uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 4. Zwycięzcy Gry

1. Zwycięzcami Gry są wszystkie dzieci, które będą miały wypełnione karty gry.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.

4. Organizator zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie.

Szanowni Państwo, zakończyliśmy zapisy na grę miejską"Luneta Czasu i wielkanocne zwyczaje świąteczne", która odbędzie się 5 marca 2016 r. w Wilanowie. Niestety, nie mamy już wolnych miejsc

Zapraszamy na kolejne nasze gry.

Zajączek szuka pomocników!


Zła czarownica ukryła prezenty, które Zajączek przygotował dla dzieci na Wielkanoc. Aby je odzyskać trzeba odkryć tajemnice Wielkanocy i tradycje związane z tym świętem. Trzeba również wykonać szereg zadań oraz pokonać wiele przeszkód. 


Kto pomoże Zajączkowi?


luneta_1_gra_wielkanoc_2_1jpg

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

„LUNETA CZASU i WIELKANOCNE ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE”

§ 1. Organizator

1. Organizatorem Gry Miejskiej pt. „Luneta Czasu i wielkanocne zwyczaje świąteczne” (zwanej dalej Grą) jest Fundacja Nasza Historia i Urząd Dzielnicy Wilanów.

2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Kontrolnych na terenie dzielnicy Wilanów oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.

§ 2. Zasady Gry

1. Gra odbywa się 5 marca 2016 roku w Warszawie w godzinach 13.00 – 15.00.

2. Celem Gry jest przybliżenie jej przybliżenie dzieciom dawnych zwyczajów związanych ze świętami Wielkiej Nocy.

3. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań.

4. Udział w Grze jest bezpłatny.

5. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo.

6. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.

7. Dzieci w czasie gry pozostają pod opieką rodziców.

8. Uczestnicy, przystępując do Gry, biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia

1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest rejestracja dziecka.

2. Rejestracji dokonać można do dnia 4 marca 2016 (lub do momentu wyczerpania miejsc) roku pocztą elektroniczną: kontakt@naszahistoria.org

3. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:

- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883);

- opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika.

4. Liczba Uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 4. Zwycięzcy Gry

1. Zwycięzcami Gry są wszystkie dzieci, które będą miały wypełnione karty gry.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.

4. Organizator zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie.

Szanowni Państwo, zakończyliśmy już zapisy na grę miejską"Luneta Czasu i zwyczaje świąteczne w różnych krajach i kulturach", która odbędzie się 6 grudnia w Wilanowie. Niestety, nie mamy więcej miejsc. Zapraszamy 12 grudnia na grę "Luneta Czasu i staropolskie zwyczaje świąteczne", która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim.

Przed nami kolejna akcja fundacji i kolejne spotkanie z historią. Tym razem przybliżymy dzieciom magiczny czas świąt Bożego Narodzenia. Luneta Czasu pokaże dzieciom jak wyglądały święta ich rówieśników przed wiekami. Dzieci dowiedzą się, ile powinno być potraw na stole wigilijnym. Czy zwierzęta naprawdę mówią ludzkim głosem? Która kolęda miała zostać polskim hymnem narodowym? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą m.in. Święty Mikołaj i staropolski szlachcic.

Jak zawsze do wykonania będzie wiele ciekawych zadań. Na najwytrwalsze dzieci czeka nagroda. To niespodzianka przygotowana dla uczestników gry ulicznej Luneta Czasu i staropolskie zwyczaje świąteczne. Wszystkie dzieci oraz rodziców zapraszamy 12 grudnia o godz. 12.00 na Krakowskie Przedmieście przed bramę Uniwersytetu Warszawskiego.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację: kontakt@naszahistoria.org


lunetaczasu1_1_1jpgREGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

„LUNETA CZASU i STAROPOLSKIE ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE”

§ 1. Organizator

1. Organizatorem Gry Miejskiej pt. „Luneta Czasu i staropolskie zwyczaje świąteczne” (zwanej dalej Grą) jest Fundacja Nasza Historia i Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Kontrolnych na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.

§ 2. Zasady Gry

1. Gra odbywa się 12 grudnia 2015 roku w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim w godzinach 12.00 – 15.00.

2. Celem Gry jest przybliżenie jej przybliżenie dzieciom dawnych zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

3. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań.

4. Udział w Grze jest bezpłatny.

5. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo.

6. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.

7. Dzieci w czasie gry pozostają pod opieką rodziców.

8. Uczestnicy, przystępując do Gry, biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia

1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest rejestracja dziecka.

2. Rejestracji dokonać można do dnia 11 grudnia 2015 roku pocztą elektroniczną: kontakt@naszahistoria.org

3. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:

- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883);

- opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika.

4. Liczba Uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 4. Zwycięzcy Gry

1. Zwycięzcami Gry są wszystkie dzieci, które będą miały wypełnione karty gry.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.

4. Organizator zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie.

Święta Bożego Narodzenia - co o nich wiemy? Skąd wzięły się kolędy? Gdzie po raz pierwszy pojawiła się choinka? Dlaczego dzielimy się opłatkiem? Po co wkładamy siano pod obrus? I czy istnieje Święty Mikołaj? Na te i wiele innych pytań dzieci znajdą odpowiedzi podczas gry terenowej: "Luneta Czasu i zwyczaje świąteczne w różnych krajach i kulturach". Zapraszamy 6 grudnia o godz. 12.00 przed urząd dzielnicy Wilanów. Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy: kontakt@naszahistoria.org


mikolajki_2015_plakat_wariant_3_1jpg

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

„LUNETA CZASU i ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE W RÓŻNYCH KRAJACH I KULTURACH”

§ 1. Organizator

1. Organizatorem Gry Miejskiej pt. „Luneta Czasu i zwyczaje świąteczne w różnych krajach i kulturach” (zwanej dalej Grą) jest Fundacja Nasza Historia i Urząd Dzielnicy Wilanów.

2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Kontrolnych na terenie Wilanowa oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.

§ 2. Zasady Gry

1. Gra odbywa się 6 grudnia 2015 roku w Warszawie w dzielnicy Wilanów w godzinach 12.00 – 15.00.

2. Celem Gry jest przybliżenie jej przybliżenie dzieciom symboliki świąt Bożego Narodzenia w kontekście różnych krajów i kultur.

3. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań.

4. Udział w Grze jest bezpłatny.

5. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo.

6. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

7. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.

8. Dzieci w czasie gry pozostają pod opieką rodziców.

9. Uczestnicy, przystępując do Gry, biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia

1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest rejestracja dziecka.

2. Rejestracji dokonać można do dnia 5 grudnia 2015 roku pocztą elektroniczną: kontakt@naszahistoria.org

3. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:

- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883);

- opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika.

4. Liczba Uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 4. Zwycięzcy Gry

1. Zwycięzcami Gry są wszystkie dzieci, które będą miały wypełnione karty gry.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.

4. Organizator zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie.

W dniu 19 września podczas uroczystej gali Słoneczniki 2015 otrzymaliśmy Nagrodę Rodziców za grę "Lunetę Czasu i drogę do niepodległości" jako najbardziej rozwojową warszawską inicjatywę dla dzieci :) Bardzo się cieszymy i dziękujemy!

LUNETA CZASU i DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI została nominowana do najlepszej inicjatywy dla dzieci w Warszawie 2015! Wystarczy teraz wejść na stronę:


http://sloneczniki.czasdzieci.pl/ankieta-warszawa-2015.php

w pierwszej kategorii odnaleźć nasz projekt i zagłosować na niego :)


1 sierpnia 2015 r.  w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zapraszamy na grę Luneta Czasu i Powstanie Warszawskie.


Już 1 sierpnia odbędzie się nowa gra Fundacji Nasza Historia: Luneta Czasu i Powstanie Warszawskie. Wezwania do powstania już czekają!

Zapraszamy do zapisów: kontakt@naszahistoria.org

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

„Luneta Czasu i Powstanie Warszawskie”

§ 1. Organizator

1. Organizatorem Gry Miejskiej pt. „Luneta Czasu i Powstanie Warszawskie” (zwanej dalej Grą) jest Fundacja Nasza Historia i Urząd Dzielnicy Wilanów.

2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Kontrolnych na terenie Wilanowa oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.

§ 2. Zasady Gry

1. Gra Miejska pt. „Luneta Czasu i Powstanie Warszawskie” odbywa się 1 sierpnia 2015 roku w Warszawie w dzielnicy Wilanów w godzinach 11.00 – 14.00.

2. Celem Gry jest przybliżenie jej rozbudzenie postaw patriotycznych i przypomnienie dzieciom, jak Polacy wystąpili przeciw okupantowi podczas II wojny światowej. Dzieci dowiedzą się, jak wyglądało życie podczas powstania. Poznają ważne dla Polaków znaki i symbole. Szczególnie podkreślona zostanie ważność edukacji dzieci i młodzieży podczas wojny jako elementu patriotyzmu, bez którego odbudowa wolnej ojczyzny byłaby niemożliwa.

3. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań.

4. Udział w Grze jest bezpłatny.

5. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo.

6. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

7. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.

8. Charakter imprezy powoduje, że Zespoły poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.

9. Uczestnicy, przystępując do Gry, biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia

1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest rejestracja dziecka.

2. Rejestracji dokonać można do dnia 31 sierpnia 2015 roku pocztą elektroniczną: kontakt@naszahistoria.org

3. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:

- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883);

- opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika.

4. Liczba Uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 4. Zwycięzcy Gry

1. Zwycięzcami Gry są wszystkie dzieci, które będą miały wypełnione karty gry.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.

4. Organizator zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie.

8 marca 2015 r. zapraszamy na grę Luneta Czasu i fortepian Chopina9 listopada zapraszamy na grę miejską Luneta Czasu i droga do niepodległości3 maja 2014 r. zapraszamy na Zamek Królewski na grę miejską Luneta Czasu i Konstytucja 3 maja